Navodila
Turbolep

Prvo lepilo s triletno garancijo proti strjevanju

-Ne vsebuje topil

-Vodo odporno

-Eno lepilo za vse materiale

-Lepi pri vseh temperaturah

-od –60 do +180 stopinj

Lepi:
Gumo, les, kovine (aluminij, železo, baker, medenino,…), porcelan, keramiko, steklo, različne umetne materiale(PVC, luran, ABS plastiko,PMMA,…), usnje, in drugo. Lepi vse navedene materiale enake med seboj in različne med seboj.

Področja uporabe:
Lepilo je uporabno v industriji, v gospodinjstvu, hobiju, ribištvu, modelarstvu,… Lepi enake in različne materiale med seboj.

Navodilo za uporabo:
Lepljene površine pred lepljenjem temeljito očistimo in razmastimo, najbolje z brusnim papirjem in katerim od čistilnih topil (aceton, pralni bencin, nitro-razredčilo, trikloretilen, alkohol, ali podobno). Površina lepljenja mora biti nemastna, čista in suha. Lepilo v tankem sloju nanesemo na le eno stran, stisnemo skupaj in glede na vrsto materiala držimo skupaj 5-20 sekund, da lepilo prime. Čas zorenja lepila je, glede na vrsto materiala 2 do 6 ur.

Koristni nasveti:

Okolico lepljenja dobro zaščitimo s starim časopisnim papirjem. Nanesemo vedno le zelo majhno količino lepila. Posodo z lepilom po uporabi dobro očistimo ostankov lepila, da se nam pokrovček ne prilepi na posodo.

Garancija:
Garantiramo vam 3 letno dobo uporabe lepila od dneva nakupa, ob upoštevanju navodil o uporabi in hranjenju lepila.

Ne lepi:
Mastne plastike, PE, teflon in silikon. Z njim tudi ne lepimo tekstila in papirja.

Shranjevanje:
Lepilo po uporabi dobro zaprite in ga hranite na hladnem, temnem in suhem mestu. Za daljšo obstojnost priporočamo skladiščenje pri temperaturi pod +5 stopinj celzija. S tem se življenjska doba lepila zelo podaljša. Pred uporabo moramo lepilo ogreti na sobno temperaturo.

Opozorila:

Opozorilna beseda: Pozor H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. EUH202 Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi..

Pakiranje:
Plastenke po 20 gramov.

Proizvedeno v EU za:
Vesna Pestotnik s.p., OLIPEL, Šuštarjeva 26, 1420 Trbovlje.

 

elektronski naslov:

info@turbolep.si

spletna stran:
turbolep.si

Za vse informacije in naročila smo vam na voljo na tel.: 041/416-016

 

KLIK za download  PDF datoteke